Nazca Lines Lavabo

NAZCA LINES

Konu: Nazca Lines Lavabo
Yıl: 2007-2008
Malzeme : Corian
Nazca Çizgileri, Güney Peru'daki Nazca Çölü'nde bazı canlı biçimlerini ya da çeşitli geometrik biçimleri betimler tarzda yere çizilmiş, bazıları kilometrelerce uzunlukta olan çizgilere verilen genel addır. Bazılarının takvim ya da gök bilimle ilişkili olduğu, bazılarının ise doğa ayinlerinin bir parçası olarak yapıldığı sanılmaktaysa da, ne amaçla yapıldıkları hakkında kesin bir veri elde edilememiştir. Nazca Lines Lavabo bu çizgilerden esinlenilerek tasarlanmıştır.
© DESIGNERO 2009-2015. Tüm Hakları Saklıdır.